Dzień

Data

Godzina

Wydarzenie

Kategoria

czw.

08/02/2024

18:00

Aleksandra Kotecka, Tomasz Wierzbowski

Przestrzeń styku/Interface

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Koncert
Liczba dostępnych miejsc: 45